Kapitał ludzki jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw

Ludzie są kluczem do zdobywania przewagi konkurencyjnej. To na nich powinna być budowana siła i sukces firmy. Sukces osiągają te przedsiębiorstwa, które w sposób celowy budują potencjał konkurencyjności, a jednym z bardzo istotnych czynników gwarantującym przewagę rynkową jest kapitał ludzki. Tylko te przedsiębiorstwa, które posiadają wartościowy i unikalny kapitał ludzki mogą rozwijać się na rynku i […]